Priser og betaling:

Jeg har ikke trygderefusjon og klienter og deres forsikring må dekke utgiftene ved terapi.

Midlertid:

1. Helseforsikring dekker ofte opp til 9-10 samtaletimer med psykolog. Sjekk med ditt selskap.

2. Om du har vært sykemeldt og eller arbeidssøkende over lengre tid, og ikke har funnet en psykolog med avtale med helseforetak, kan du ta kontakt med ditt lokalel NAV kontor. Der kan du få en avtale med dem om at NAV kan betale for timer hos psykologspesialist.

3. Om du har et bekreftet helseproblem og har fått hjelp fra det offentlige kan du trekke fra utgifter til psykolog fra skatten etter en egenandel på kr 9000.

4. Vanlig pris for en individuell terapitime a 45 min. er 600.- kr

Parsamtale a 45 min. er kr 750.-

Veiledning av helsepersonell a 50 min. er kr 1200.

Kan eventuelt redusere prisene for studenter eller uførtrygdede.

Ønsker velkommen til time!