Hvordan jeg jobber

Angst og depresjon

Kognitiv terapi er en praktisk form for hjelp. Jeg kan hjelpe individer til å bli bedre kjent med sine reaksjoner samt sette dem i en ramme av forståelse for angst og depresjon. Jeg kan formidle hvordan en skal identifisere negative tanker og hvordan innholdet av sannhet i disse tankene kan testes ut (evidensbasert vurdering). Her er Karl Poppers vitenskapsfilosofi en viktig innfallsvinkel.

Personlighets forstyrrelser

Som over kan man teste ut holdningene (vi kaller disse skjemaer) samt forklare hvordan slike holdninger oppstår.
Young var den første som utviklert teori om skjematerapi og han har også utviklet en behandligprosess i forbindelse med dette.

I behandlingen gjør jeg bruk av bilder, noe flere har hatt stor nytte av. Eventuelle følelser av maktesløshet og håpløshet kan bli svekket.

Andre almenne psykiatriske problemer / diagnoser

Mennesker som har utviklet alvorlige psykiske tilstander lever ofte med etterdønninger i mange år. De trenger hjelp til å forstå og leve med sin tilstand, samt hjelp til å takle nye kriser som kan oppstå.

Mange opplever at det er til stor hjelp å forstå hvordan disse tilstandene har oppstått. Den kognitiv-somatiske modell og kognitiv skjemateori kan bidra til å hjelpe disse menneskene.

Coaching

Hjelper deg til å takle det som du opplever kan være et problem. I terapi jobber en med å forandre dype livsholdninger, mens i coaching er man mer praktisk orientert i forhold til her og nå og ulike problemstillinger.

Parsamtaler

Par som ønsker kan komme og få samtaler hvor målet er å forbedre sitt samliv.

Veiledning av fagfolk

Fagfolk kan får hjelp ved veiledning. Dette enten gjennom NFKTs utdannelse av kognitiv terapeuter eller andre helsearbeidere.


Selvutvikling

Personer som ønsker å bruke tid til selvutvikling. Her jobber vi i den retning og med de forandringer som klienten ønsker. Forskjellen mellom dette og terapi er at vi jobber ikke ut fra smerter klienten opplever men ut fra glede over å kunne utvikle seg.

Generelt for alle er at innholdet i timen er basert på det den enkelte ønsker

Ikke alle liker kognitiv terapi. Terapeuten er aktiv. Det forventes at klienten også skal være aktiv for å få de ønskede resultater. Midlertid har ikke alle de samme ønskene eller mulighetene til å jobbe aktivt og terapi, coaching eller personlig utvikling skal tilpasses klienten.