Terapiformer

Jeg kan tilby hjelp innen flere områder.

Noen av dem er :

1. Angst og depresjon ved bruk av kognitiv terapi og kognitiv somatisk terapi.

2. Personlighetsforstyrrelser ved hjelp av Kognitiv Skjema terapi.

3. Andre almenne psykiatriske problemer/ diagnoser.

4. Coaching: Hjelper deg til å takle det som du opplever som et problem. I motsetning til terapi hvor en jobber med å forandre livsholdninger i dypet er man her mer praktisk orientert.

5. Par kan få parsamtaler for å forbedre sitt forhold.

6. Fagfolk kan få hjelp ved veiledning

7. Personer som ønsker å utvikle seg selv og sitt potensial.


Behandlingsrom